2023 invitation+program
2023 program+invitation

Download tilmeldingsblanket


Invitationen til

22.-23. april 2023

Program: (med forbehold for Corona-tilpasninger)
Lørdag den 22.april 2023:
Kl. 10.45-11.45: Indkvartering på skolen.
Kl. 12.15: Ledermøde i bevægelseshallen.
Kl. 12.45: Fælles åbning i hal 2
Kl. 13.00: Kampstart alle baner
Kl. 13.00- 20/21: Kampe
Kl. 16.30-18.30: Aftensmad (lukker kl. 19)
Kl. 20.00-21.00: Natmad for level 0, 1, 2
Kl. 21.00-21.45: Natmad for alle andre
Kl. 22.00: Ledermøde i kantinen.
Kl. 22.30 Helt ro på skolen.

Søndag den 23.april 2023:
Kl. 07.30-08.30: Morgenmad
Kl. 09.00-13.00: Kampe
Kl. 10.00 Skal være ude af klasseværelser.
Kl. 11.30-13.00: Frokost (i kantinen)
Kl. 14.00: Afslutning og på gensyn i 2024, i hal 2 (slut kl. 14.15)


Rækker:
Vi følger de officielle aldersklasser. Det vil sige at kidsvolley er højst 5.klasse, ellers skal man tilmelde sig i teenrækkerne.
Kidsvolley level 0 – mix (født tidligst 2015)
Kidsvolley level 1 – mix (født tidligst 2014)
Kidsvolley level 2 – mix (født tidligst 2013)
Kidsvolley level 3 – mix (født tidligst 2011)
Kidsvolley level 4 – mix (født tidligst 2011)

NB! Der bliver også en “U13-række” – spillere født tidligst 2010 – hvor man er 6 spillere på stor bane med serv fra badmintons baglinje, og hvor der skal spilles tre gange med gribe-kaste-hævning på 2.berøring som i teen 1. Bolden er ‘voksen’volleybolden.
Teenvolley 1 – mix (ingen over 8.klasse) (født tidligst 2006)
Teenvolley 2 – U14 drenge (2009-2010)
Teenvolley 2 – U14 piger (2009-2010)
Teenvolley 2 – U16 drenge (2007-2008)
Teenvolley 2 – U16 piger (2007-2008)
Vi forbeholder os ret til at slå rækker sammen.
Generelt: Hvor der ikke er mix-række, må piger spille med i drengerækkerne.


Præmier:
Der er en T-shirt til alle deltagere. Der er desuden medaljer til nr. 1 i hver række + og i rækker med 7 eller flere hold også til nr.2 i rækken. T-shirts udleveres i stævnekontoret fra lørdag eftermiddag.


Indkvartering:
* Lokalerne bliver ikke låst, så tag værdifulde genstande med dig.
* Tjek for en sikkerheds skyld at der også i dit soverum er sat tape på lysfølerne, så lyset ikke tænder om natten når I bevæger jer!
* Der er ikke brusebad på skolen. Der kan tages brusebad i hallen indtil lørdag kl. 21.30 og fra søndag morgen kl. 7.
* Hvis skolens brandalarm aktiveres, skal alle ud af bygningerne og samles i skolegården. PS: Vi har været ude for at brandalarmen blev aktiveret ved at deospray er blevet sprøjtet op mod følerne – så pas på.

Ved afrejse: Lokalet forlades senest søndag kl. 10. Lokalet afleveres i samme stand som ved overtagelsen, inkl. fejning og borde på plads.
Bagage skal sættes ind i bevægelseshallen ved stævneledelsen hvor der er opsyn.


Bespisning:
Alle måltider foregår i Vejlebroskolens kantine.
Til hver klub udleveres spisebilletter til alle måltider.


Lørdag aften:
Alle hold (undtaget level 0) har kampe lørdag aften efter aftensmaden.
Natmad i kantinen er der kl. 20-21, kun for level 0,1,2
for alle andre er det kl. 21-21.45.
22.30 skal der være ro.


Ledermøder:
Ledermøder afholdes
lørdag kl. 12.15 i bevægelseshallen i Idrætscenteret, kort velkomst, herefter regelsnak blandt trænerne på de enkelte levels,
samt
lørdag aften kl. 22.00 i Vejlebroskolens kantine, hvor færdigt søndagsprogram udleveres.


Ordensregler:
Bolde må ikke tages ud af hallen, dvs. hverken til foyer, toiletter, bevægelseshal eller andre steder.


Kampprogram:
Overordnede turneringsprincipper:
* Hvert hold spiller 4-5 kampe lørdag (level 0-1-2 spiller 5-6 kampe).
* Hvert hold spiller 2 evt. 3 kampe søndag om den endelige placering (level 0-1-2 spiller 3-4 kampe søndag).
* Så vidt muligt afgør det samlede antal points fra lørdagens kampe hvilke placeringer, man skal spille om søndag.
* Hvis rækker er lagt sammen, præmieres de hver for sig.
* Alle kampe i kidsvolley level 3 og 4 og i teenvolley spilles så vidt muligt til to vundne sæt.
* Kampene sættes ikke i gang tidligere end programsat.


Priser:
Holdgebyr = 300 kr
Deltagergebyr uden mad = 135 kr.
Deltagergebyr med aftensmad-buffet lørdag = 165 kr
Deltagergebyr med alle 4 måltider = 245 kr
Alle priser er incl. stævne T-shirt.


Tilmelding og spørgsmål:
Spørgsmål og tilmelding til post@ishojvolley.dk, tlf. 20 15 26 35.


Download og gem tilmeldingsblanketten på din PC – det er et excel-regneark som skal udfyldes og emailes senest den 1.april 2023 – her finder du en opdateret liste over tilmeldte hold.

Husk at udfylde størrelser på T-shirts – også til lederne.