Afvikling af divisions/ligakamp

Afvikling af divisions/ligakamp

Alt omkring kamp- og stævneafvikling findes i DVBFs tekniske reglementer:
– hal- bane- og rekvisitreglement
– retningslinjer for afvikling af en volleykamp
– retningslinjer for afvikling af en Volleyliga-kamp
Der er også på volleyball.dk en hel VolleyLiga manual.

På basis heraf har vi udarbejdet vores egen køreplan for hjemmearrangementer divisions- og ligakampe:

Senest 1 uge før kampen sætter stævnelederen holdet af boldlangere, sekretærer, gulvtørrere og hjælpere i øvrigt. Navne skrives ind i arbejdsplanen

90 minutter før kampstart:

Alle hjælpere mødes. Stævneleder afholder et møde hvor opgaverne fordeles ud fra denne køreplan.
Officials-trøjer uddeles, alle – stævneledere, sekretærer, DJ, boldhentere osv. skal have sorte officialstrøjer på.
Personer:
1 stævneansvarlig, som er den overordnede leder på stedet: ______________
4 sekretærer til elektronisk pointtavle og e-score: _____________
2 til video og datavolley: _______________________
1 som speaker/DJ: _________________________________
5 som boldlangere: ___________________________________
3 som gulvtørrere: ____________________________________
2 til velkomst/entré: ________________________________
Evt. 1 fotograf: ______________________________________

90-60 minutter før kampstart:

Stævnelederens ansvar:

Senest 1 uge før kampen sætter stævnelederen holdet af boldlangere, sekretærer, gulvtørrere og hjælpere i øvrigt. Navne skrives ind i arbejdsplanen

1) net op i korrekt højde, målepind, antenner på pos.4-siden, skumstøtter, dommerstol – se tegning nedenfor
2) 12 stole til hver udskiftningsbænk
3) borde og 5 stole til sekretærer, speaker, DJ, video-optager og statistikere
4) stole til gulvtørrere, og skamler til boldlangere
5) 2 boldvogne med træningsbolde
6) ved sekretærbordet: 4 kampbolde ligger klar, og må ikke bruges til andet. Der skal ligge et Kamp-evalueringsskema, som stævneleder udfylder sammen med dommerne efter kampen. Og hvis elektronikken svigter skal der ligge et Indberetningsskema og et almindeligt internationalt kampskema (i boldkassen i hal 3)
7) kontrol af mikrofon og pointtavle
8) bander og bannere op

Entré-ansvarliges opgaver:

1)start med at reservere dame-omklædningsrum til udehold. Skilte hænges op ved døren til begge omklædningsrum (skiltene ligger i boldkassen)
2) sætte flipover op i gangen med henvisning til tilskuerpladser
3) skaffe nøgle til omklædningsrum (skal ligge ved entre ansvarlige)
4) bord og stol til entré, kampprogrammer placeres her
5) Ipad med internet-forbindelse ved indgangsbord til registrering af støttemedlemmer
6) tromme, klappeudstyr mm. til tilskuerrækkerne (udvendigt rum i Idrætscenteret)
7) tage imod gæsternes spillere og vise omklædningsrum
8) hente øl og vand til salg

Fra 45 min. før kampstart

45 min til kampstart: Tilskuerpladser er tilgængelige.
Senest 30 min til kampstart/ Eller når dørene åbnes: En person stiller sig i døren og tager entré.
Dørene til trappen og publikumsområdet skal stå åbne for at skabe interesse når der høres lyd fra hallen.

Speakerens rolle (hvor dette kræves):

Her kan du se en særskilt manual for speaker / DJ.

Efter kampen:

Indsendelse af holdsedler, kampevaluering, kampprogram og indrapportering af kampens resultat:
• Holdseddel skal afleveres senest 30 min. før kampstart til sekretæren, så informationerne kan indtastet i e-Schoresheet
• Efter kampen skal holdseddel, kampevaluering, kampprogram, billet, sendes ind til DVBF, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, evt. på mail turnering@volleyball.dk
• Resultatet skal umiddelbart efter kampen indtastes på http://mobil.volleyball.dk

Upload kampskema, mediestatistik og video
Kampskemaet bliver lagt online umiddelbart efter at kampen er afsluttet – hvis det ikke ligger på volleyliga.dk, så er det fordi kampen ikke er afsluttet korrekt, tjek det gerne 
Mediestatistik. Følgende skal medtages. Serv/modtagning (og evaluering på disse), alle angreb og blokader.
Såvel Mediestatistik og Video skal være uploadet senest 48 timer efter kampens afslutning. Tidspunkter for upload bliver registreret 