Kids & Teentræf arbejdsplan
Kids & Teentræf arbejdsplan

Henvendelse vedr. arbejdsplan til post@ishojvolley.dk


Før stævnet:
Turneringsplan, 5 timer
Ansvarlig: Dines


FØR STÆVNET

T-shirts, optælling af dem alle, fordeling klubvis i plasticposer, placeres hos hal vagterne
Ansvarlig: Betina

Afhentning af service i klubhus mm. + indflytning i skolekøkken
Ansvarlig: Erling
Hjælpere: ________


LØRDAGEN

Afhentning af varer i Bilka + indflytning i skolekøkken
Kl. 10.00 – 13.00
Ansvarlig: __________
Hjælpere: ________

Klargøring af skole + indkvartering
Kl. 09.00 – 12.00
Ansvarlige: __________

Klargøring af hal 1-2-3 (15 baner)
Kl. 10.00 – 11.00
Ansvarlig: Betina + Sohaib 
Hjælpere: ungdom + kids. 

Turneringsledelse
Kl. 11.00 – 22.30
Ansvarlig: Dines m.fl.

Aftensmad tilberedning og servering
Kl. 13.00 – 18.00
Ansvarlig: __________
Hjælpere:  Max far + Mie K far + ________ + ________

Aftensmad servering, opvask, oprydning, natmad og ledermøde servering
Kl. 17.00 – 22.00
Ansvarlig: ___________
Hjælpere:  _______ + _______

Ledermøde
Kl. 22.00
Ansvarlige: __________


SØNDAGEN

Afhentning af morgenbrød hos bager
Kl. 06.00 – 06.30
Ansvarlig: _________

Morgenmad tilberedning og servering, påbegynde frokost, oprydning, opvask
Kl. 06.30 – 10.30
Ansvarlig: ________
Hjælpere: _______ + _______ + ________

Tjek ud, kontrol af lokaler
Kl. 08.00 – 11.00
Ansvarlige: _________

Frokost tilberedning og servering, opvask, oprydning
Kl. 09.30 – 14.30
Ansvarlig: _______
Hjælpere: ________ + ________ 

Turneringsledelse
Kl. 08.00-14.00
Ansvarlig: _________

Oprydning og rengøring i skolekøkken, bortkørsel af service mm.
Kl.14.00 – 18.00
Ansvarlig: _______
Hjælpere: ________ + _______

Oprydning i hallerne
Kl. 14.00 – 18.00
Ansvarlig: _________
Hjælpere: Spillerne