Talentcenter
TC information

Kære mulige Talentcenter-deltager og forældre

 

Hvis du af din træner har fået at vide at du kan indstilles til træning i Talentcenteret, kan du her nedenfor læse om, hvad det indebærer.

Kort fortalt er det Volleyball Danmarks talentarbejde. For dig er det en mulighed for at træne sammen med de bedste spillere fra andre klubber, og derigennem udvikle dig som spiller.


Klubben skal indstille dig til talentcenteret, og det gør vi kun på visse betingelser:
1) Du skal være en stabil spiller i klubregi, det vil sige at du passer din træning og dine kampe på klubholdet.
2) Du skal ikke have restancer til klubben – det vil sige skylde i kontingent eller lignende.
3) Du skal selv, i samarbejde med de øvrige talentspillere og deres forældre, sørge for transport til talenttræning.
3) Dine forældre (for under 18-årige) skal underskrive en kontrakt med klubben. Den kan læses på linket øverst på denne side. Dine forældre underskriver online ved indsende kontrakten.
4) Af samarbejdskontrakten fremgår at du som talentspiller kun kan skifte klub på visse betingelser.
5) Du skal overholdet Talentcenterets krav om deltagelse, og reglerne for et evt. afbud.


Er disse betingelser opfyldt, vil Ishøj Volley til gengæld refundere din deltagelse.
Det er i øjeblikket 600 kroner pr. sæson, som udbetales i juni når sæsonen er fuldført.


Efter at dine forældre har indsendt samarbejdskontrakten, og bekræftet den via den mail, de får, sender vi din tilmelding til Talentcenteret, og bagefter skal I betale i vores webshop her, og derefter kan du starte.


Hilsen
Ishøj Volley


Du læse mere om Talentcenteret, om træningstider, kontaktpersoner mm. hos Volleyball Danmark.

TC samarbejdskontrakt

TC samarbejdskontrakt* skal udfyldes
Email:*

Undertegnede:Forældres navn:*

Forældres adresse:*

Bankkonto:*

Forældres telefon:*

som har forældremyndigheden over denne spiller:

Spillers navn:*

Spillers fødselsdag:*

indgår hermed en samarbejdsaftale om talentcenter-deltagelse med

Ishøj Volley
cvr-nr. 3310 9180
Brolæggerpladsen 4, 2635 Ishøj


§ 1 Periode

Aftalen gælder indtil spilleren fylder 18 år – det vil sige indtil slutningen af den sæson, hvori spilleren fylder 18 år. Aftalen genindsendes hvert år forud for TC-sæsonen.


§ 2 Klubbens forpligtelser

Med samarbejdsaftalen forpligter klubben sig til at indstille spilleren til talentcenter-deltagelse og refundere denne deltagelse hvert år, så længe spiller og klub ønsker at spilleren skal deltage. Refusionen udbetales i juni, når spilleren har fuldført TC sæsonen.


§ 3 Spilleres og forældres forpligtelser

Med samarbejdsaftalen anerkender spiller og forældre at Ishøj Volley investerer i et talent, og at spilleren derfor i kontraktperioden kun kan foretage klubskifte på denne betingelse: Hele det betalte beløb til talentcenter-deltagelse betales tilbage til klubben, for eksempel ved tre sæsoner er det 3 x 650 kr = 1950 kroner (2019-beløb). Reglen gælder ikke ved flytning til andre dele af landet.

Endvidere forpligter spillere og forældre sig til at overholde Talentcenterets forpligtelser med hensyn til deltagelse og afbud mm. - ellers refunderes deltagelsen ikke af klubben.

indsend nu - og bekræft din underskrift ved at svare på den email, du får tilsendt