Benzinpenge

Benzinpenge

ENGLISH VERSION BELOW

Vi opkræver og betaler benzinpenge, FORDI:

1. Vi vil gerne have holdmedlemmer og forældre til selv at køre, når holdene skal ud til kamp. Det er både hurtigere og billigere end offentlig transport.

2. Spillerne må gerne forstå at det ikke er gratis at køre i biler. Det koster også noget, selv om det ikke er så dyrt som en tog- eller busbillet.

3. Med vore dages benzinpriser er det rimeligt at kørende får betalt benzinen.

4. Benzinpengene sikrer at nogle ikke holder op med at køre, hvis de bliver bedt en ekstra gang. På hold, hvor nogle bestemte kører meget, skal disse – udover deres tid og opbakning – ikke også betale ekstra af egen lomme for at køre.

5. På nogle hold er der en del spillere, som ikke har mulighed for at køre eller skaffe kørsel. Hvis vi ikke havde benzinpenge, ville det reelt kun være dem som kørte som betalte for at komme ud til kampene, mens andre slap helt gratis.

6. Vores ordning skal være enkel og ubureaukratisk. Vi har derfor et system, hvor ind- og udbetaling er overstået og ude af verden samme dag, så ingen skal føre længerevarende regnskaber.


På kampinformationen er standardformuleringen altid:

„Du skal medbringe 20 kr i benzinpenge, som du før afgang giver til kørepenge-administratoren (træneren eller en forældre), som fordeler dem til de kørende forældre.“
(til Vestsjælland, Bogø, Hundested fx, er det 30 kroner)

Det fungerer bedst hvis kørepenge-ansvarlige opkræver pengene allerede på P-pladsen ved afgang.
Så er der tid til undervejs at lave benzinpenge-regnskabet.
Det er unødvendigt at opkræve af chaufføren eller børn hvis forældre kører (se eksempel).

Eksempel:
9 spillere og 1 træner skal til A-købing. Det kræver 3 personbiler.


IND: 9 spillere à 20 kroner = 180 kr

UD:
Mor 1 skal have en tredjedel =
– minus 20 kr som vi ikke har opkrævet fra hendes eget barn = hun får 40 kr.

Mor 2 skal have en tredjedel =
– minus 20 kr som vi ikke har opkrævet fra hendes eget barn = hun får 40 kr.

Far 3 skal have en tredjedel
= – minus 40 kr som vi ikke har opkrævet fra hans egne to børn = han får 20 kr.

___________________________________________

We collect and pay the petrol money BECAUSE:

1. We want team members or parents to drive when they go to games outside Ishøj. It’s faster and cheaper than public transport.

2. Players should understand that it’s not free of costs to go by car. It has also costs, even if it’s not as expensive as a train or bus ticket.

3. With today’s petrol prices it’s fair that the drivers get money for their costs.

4. The petrol money ensures that drivers are not stopping to drive if they are asked many times. In teams where some are driving a lot, these drivers shouldn’t pay extra on top of their time and support.

5. In some teams, many players cannot provide car transport. If we didn’t have the petrol money system, it would only be those few with a car who had to pay everything.

6. Our system should be simple and unbureaucratic. Therefore, we have a system where pay-in and pay-out is fixed on the same day without any long-term accounts.


On the match-information the standard formulation is always this:

„You have to bring 20 kr in petrol money which you before departure give to the teams responsible who distribute the money to the driving cars.
(for longer drives, like Vestsjælland, Bogø, Hundested it’s 30 kroner)


It works best this way that the responsible collect the money already on the parking place before departure. Then you have time in the car to make this little calculation:
It’s not neccessary to get payment from the driver /child from driver (se example):

Example:
9 players og 1 coach are going to A-købing. They need 2 cars.

TO PAY: 9 players of 20 kroner = 180 kr

Driver 1 gets a half =
– minus 20 kr which we didn’t ask the driver to pay = she gets 70 kr.

Driver 2 gets a half =
– minus 20 kr which we didn’t ask the driver to pay = she gets 70 kr.