Holdopgaver

Ungdomshold

For at sikre at klubbens ungdomstrænere bruger deres tid mest muligt på børnene, vil vi indføre et system med holdledere. Disse holdledere er typisk forældre som finder glæde ved at være til sport sammen med barnet.


Holdlederens overordnede opgave og formål er at bistå og aflaste trænerens arbejde med forældresamarbejde og organisation. Det sker typisk på tidspunkter og steder hvor man ofte vil være i forvejen i forbindelse med træning eller kampe.


Nedenfor følger en manual til de opgaver som holdlederen kan varetage. Nærmere aftale indgås mellem træneren og holdlederen.


1. Byde nye velkommen, medlemsregistrere og opkræve kontingent

Velkommen: Når der kommer nye børn, vil der oftest være forældre med, som har mange spørgsmål i starten. De skal vide at det er dig, de kan henvende sig til, de skal bydes velkommen og have informationer.

Medlemsregistrering: Du kender proceduren for indmeldelse via hjemmesiden og kan støtte/hjælpe til at bruge denne.

Kontingent: Du bliver orienteret fra kassereren om betaling af kontingent og følger op overfor dem som ikke har betalt. Husk at du er klubbens ansigt ud ad til så du skal være venlig, men også bestemt omkring kontingentbetaling. Du skal være parat til at hjælpe/vejlede omkring betaling af kontingent via hjemmesiden.

På hjemmesiden har vi et afsnit om vores kontingentpolitik.


2) Forældresamarbejde

Get2Coffee: Betyder at hvis der alligevel er forældre som bliver i hallen, mens barnet træner, vil vi gerne byde på en kop kaffe imens.

Kørsel: Sørge for at holdet har kørselsmulighed til stævner, og sikre at tjansen bliver fordelt mellem forældrene. På hjemmesiden kan man læse vores regler om benzinpenge.

Bod i Gildbroskolen: Betyder at vi 1 måske 2 gange om året har hjemmebanestævne i Gildbroskolen og stiller op med en bod, som forældre bemander i en vagtplan. 


3) Andre mulige opgaver

Presse-meddeler vil sige at være den som meddeler – eller får én til at meddele – til klubbens presseansvarlige hvordan det er gået ved fx weekendens stævne, eller hvis der er andre nyheder – helst i form af nogle tekstlinjer pr. e-mail inden søndag kl. 21.

Dine samarbejdspartnere er, udover de øvrige årgangsledere, klubsekretæren, trænerne og bestyrelsen.

Vi kan ikke tilbyde løn, men vi betaler gerne efter aftale udgifter i forbindelse med hvervet, fx papir, blækpatroner, porto, telefonudgifter etc.

* Du kan kopiere i Ishøj Idrætscenter, indtil 50 stk. pr. gang, og skriver i en bog at det er volleyklubben. Større opgaver får vi trykt på kommunens trykkeri, også gratis.

Seniorhold

Her er opgaver som klubben forventer at hvert

seniorhold før sæsonstart fordeler mellem holdets spillere:


1) 1 person som ved hjemmebanekampe er ansvarlig for at indrapportere kampresultatet på http://mobil.volleyball.dk umiddelbart efter kampen for at undgå bøde for forsinket indrapportering.


2) 1 person som ved hjemmebanekampe er ansvarlig for at sende kampskemaet med posten.
Det skal ske samme dag – evt. efter aftale sammen med andre kampskemaer fra hjemmearrangementer i weekenden – til:
“SVBK, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby”
Nemmeste fremgangsmåde er
– at købe kuverter og frimærker til halvdelen eller hele sæsonen (husk at give kvittering til kassereren)
– at tage den frankerede og adresserede kuvert med i hallen.
– at lægge det færdige kampskema i kuverten efter kampen og finde en postkasse på hjemvejen fra hallen.
På den måde undgås at glemme det og holdet undgår bøde for for sent indsendt kampskema.
Man KAN også scanne det hele ind og sende per email.


3) 1 person som ved hjemmebanekampe er ansvarlig for at betale dommerne. Dommerne er ved Danmarksseriekampe berettigede til at kræve 2 x 200 kr udbetalt i kontanter.
Men de fleste accepterer at klubbens kasserer efterfølgende overfører pengene til deres konto.
I begge tilfælde skal dommerne udfylde og underskrive en dommerafregningsblanket,
Vi bruger bare den officielle som anvendes i divisionerne og findes her:
http://www.volleyball.dk/sw818...
Sørg for at have en stak blanketter på dig.
Efter kampen skal den udfyldte blanket afleveres til kassereren så hurtigt som muligt, så han kan overføre pengene, enten til din konto, eller til dommernes konto.


4) 1 person som pressemeddeler. Fra alle kampe skrives nogle linjer om kampens forløb og nogle kommentarer til kampen, til brug for pressearbejdet. Kampreferatet sendes til post@ishoejvolley.dk
senest søndag kl. 21 – hver weekend.
Det behøver ikke at være en færdig artikel, blot x antal linjer om holdets kamp.


5) 1 person som er ansvarlig for påsætning af dommere til holdets hjemmekampe. Påsætningen meddeles bestyrelsen.


6) 1 person som er ansvarlig for påsætning af sekretærer til hjemmebanekampe.

Navnene på de ansvarlige, samt dommer- og sekretærpåsætningen meddeles bestyrelsen på post@ishojvolley – således at oplysningerne fremgår af hjemmesiden og af opgavekalenderen på hjemmesiden.

Endvidere skal alle spillere have styr på deres ID og password til medlemssiderne på hjemmesiden, samt på deres eget licensnummer i Volleyball Danmarks licenssystem. Hvis man mangler skal man kontakte klubsekretæren på post@ishojvolley.dk