DM for U21
Hal 1
Opstilling-hal-1-u21-dm

Der deltager 2 x 8 hold.
De spiller på 4 baner (Hal 1 – 2 tværbaner (Bane 1 og 2), Hal 2 – 1 langbane (Bane 3) og Hal 3 – 1 langbane (Bane 4).

Hal 2
Opstilling-hal-2-u21-dm
Hal 3
Opstilling-hal-3-u21-dm