Kids & Teentræf afviklingsmanual

Kids & Teentræf afviklingsmanual

TIDSPLAN:
hvornår? / hvad? / hvem? (intet nævnt=klubsekretær)
20 mdr før (juli) / søge om haltider til stævnet 2 år senere
1 år før
august, 8 mdr før / rundsende invitation til klubber og kredse, husk Sverige
1 mdr før og frem / registrere tilmeldinger og føre på hjemmesiden
3 uger før / søge brandmyndigheder om overnatningstilladelse
Samme uge / kommunens trykkeri: -kampskemaer + spisebilletter + lægge turneringsplan /turneringsleder
14 dage før / bestille T-shirts / kasserer
14 dage før / Kontakt IC vedr. afhentning af stænger og net fra Gildbroskolen

TURNERING
Evaluering om turnering:
level 0 – ingen kampe efter aftensmaden
level 0-1-2 afsæt kun 15 minutter pr. kamp.
teen 4, især søndag, afsæt 60 minutter eller mere luft, ok med 50 min om lørdagen.
level 0-1-2 skal have 3 kampe søndag (da de kun spiller 15 min.)
level 3-4+teen 2: Afsæt KUN 35 minutter

– husk at slå søndagsprogram op på vinduerne, også selv om der ikke er ‘klubnavne’ på